Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!
Опа, нещо се обърка!